Цикло Пошта ДООЕЛ Скопје

Image
Цикло Пошта Лого
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
28.02.2018
Активен од
28.02.2018
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
9-Мај бр 42/лок.1 Скопје-Центар 1000 Скопје
Адреса-седиште
9-Мај бр 42/лок.1 Скопје-Центар 1000 Скопје
Телефон
077 868 404
Е-пошта
cikloposta@yahoo.com
Адреса за рекламации
9-Мај бр 42/лок.1 Скопје-Центар
Телефон за рекламации
077 868 404
Е-пошта за рекламации
cikloposta@yahoo.com
Активна лиценца
Активна