ДелЦо ДООЕЛ Скопје

Image
delco.jpg
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
19.03.2020
Активен од
24.08.2011
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Џон Кенеди бр.9 Скопје
Адреса-седиште
ул.Џон Кенеди бр.9 Скопје
Телефон
02 3209 751/ 02 3209 752
Е-пошта
office@delco.com.mk
Веб
http://www.delco.com.mk
Адреса за рекламации
ул.Џон Кенеди бр.9 Скопје
Телефон за рекламации
02 3209 751/ 02 3209 752
Е-пошта за рекламации
inquiry@delco.com.mk
Активна лиценца
Активна