ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Image
dsi_logo[1].jpg
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
10.02.2016
Активен од
10.06.2015
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул. Франклин Рузвелт бр.51А 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул. Прашка бр.23 1000 Скопје
Телефон
025113020 025113006
Е-пошта
delivery.servis@yahoo.com
Телефон за рекламации
025113020
Е-пошта за рекламации
delivery.servis@yahoo.com
Активна лиценца
Активна