Еко Пошта ДООЕЛ Скопје

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.04.2018
Активен од
15.03.2018
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Злате Михајловски бр.10/0-3,1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Владимир Полезановски бр.24/1-1 Скопје
Телефон
078 399 644
Е-пошта
ekoposhta@gmail.com
Телефон за рекламации
078 399 644
Е-пошта за рекламации
ekoposhta@gmail.com
Активна лиценца
Активна