ЕУРО-ЕНЕРЏИ ДОО- Подружница ЕУРО КАРГО Тетово

Image
Euro Kargo
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
01.12.2020
Активен од
01.12.2020
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Друго
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул.181 бр.26 Тетово
Адреса-седиште
ул.Клуково бр.101
Мобилен
078 459 459
078 465 465
Е-пошта
Euroenergy2022@gmail.com
Веб
eurokargo.mk
Адреса за рекламации
ул.181 бр.26 Тетово и ул.Клуково бр.1, Тетово
Телефон за рекламации
078 459 459
078 465 465
Е-пошта за рекламации
Euroenergy2022@gmail.com
Активна лиценца
Активна