ЕУРО-ЕНЕРЏИ ДООЕЛ- Подружница ЕУРО КАРГО Тетово

Image
Euro Kargo
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
01.12.2020
Активен од
01.12.2020
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Други услуги
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул.181 бр.26 Тетово
Адреса-седиште
ул.Клуково бр.101
Мобилен
071 537 295
070 880 848
Е-пошта
euro-kargo@hotmail.com
Веб
eurokargo.mk
Адреса за рекламации
ул.181 бр.26 Тетово
Телефон за рекламации
070 880 848
071 537 295
Е-пошта за рекламации
euro-kargo@hotmail.com
Активна лиценца
Активна