ГЛОБАЛ МЕССАГЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Image
1060357-Royalty-Free-Vector-Clip-Art-Illustration-Of-A-Black-And-White-Dove-Logo[1].jpg
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.01.2013
Активен од
25.01.2013
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Скупи 6 бр.22 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Скупи 6 бр.22 1000 Скопје
Телефон
/
Мобилен
078892322
Е-пошта
zaklina_koleva@hotmail.com
Активна лиценца
Активна