ГПС – Глобал Постал Сервис ДООЕЛ Скопје

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.11.2019
Активен од
25.11.2019
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Адреса-регистрирано седиште
Ул.Војдан Чернодрински бр.1/2-1 Скопје, Чаир
Адреса-седиште
Ул.Војдан Чернодрински бр.1/2-1 Скопје, Чаир
Телефон
071 223 223
Мобилен
071 223 223
Е-пошта
gpsnmk@gmail.com
Веб
www.posta-gps.com
Адреса за рекламации
Ул.Војдан Чернодрински бр.1/2-1 Скопје, Чаир
Телефон за рекламации
071 223 223
Е-пошта за рекламации
gpsnmk@gmail.com
Активна лиценца
Активна