МГС ДЕЛИВЕРИ ДООЕЛ Скопје

Image
Brza posta MGS
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
01.03.2021
Активен од
02.10.2020
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Други услуги
Пратки со откупнина,нотарски,извршителски,судски,писма од управна постапка
Адреса-регистрирано седиште
Ул.Борис Трајковски бр.140, Скопје Кисела Вода
Адреса-седиште
Ул.Борис Трајковски бр.140, Скопје Кисела Вода
Телефон
15001
Мобилен
071 360 991
Е-пошта
info@mgs.mk
Веб
www.mgs.mk
Адреса за рекламации
ул.Борис Трајковски бр.140, Скопје Кисела Вода
Телефон за рекламации
15001
071 360 991
Е-пошта за рекламации
info@mgs.mk
Активна лиценца
Активна