Нарачај ДОО Скопје

Image
Нарачај ДОО Скопје
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
09.06.2021
Активен од
09.06.2021
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
пакети (до 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Други услуги
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул. Павел Шатев бр.3/ламела 2, локал 5 Скопје - Кисела Вода
Адреса-седиште
ул. Павел Шатев бр.3/ламела 2, локал 5 Скопје - Кисела Вода
Телефон
076 266 616
Мобилен
076 266 616
Е-пошта
contact@naracaj.com
Веб
www.naracaj.com
Адреса за рекламации
ул. Павел Шатев бр.3/ламела 2, локал 5 Скопје - Кисела Вода
Телефон за рекламации
076 266 616
Е-пошта за рекламации
info@naracaj.com
Активна лиценца
Активна