POSTBOX ДООЕЛ Прилеп

Image
PostBOX Logo
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
23.02.2022
Активен од
23.02.2022
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Други услуги
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул.Сашо Китаноски бр.75 Прилеп
Адреса-седиште
ул.Кеј 13-ти Ноември ГТЦ, приземје, анекс 4, локал 397 Скопје
Телефон
02 310 0712
Е-пошта
contact@parceluniverse.com
Веб
www.postbox.com.mk
Адреса за рекламации
ул.Кеј 13-ти Ноември ГТЦ, приземје, анекс 4, локал 397 Скопје
Телефон за рекламации
02 310 0712
Е-пошта за рекламации
reklamacii@postbox.com.mk
Активна лиценца
Активна