СИТИ ПОШТА ДООЕЛ Скопје

Image
Сити Пошта
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
18.01.2019
Активен од
18.01.2019
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Тодор Чангов бр.84Б Скопје 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Тодор Чангов бр.84Б Скопје 1000 Скопје
Телефон
078 293 159
Мобилен
077 732 716
Е-пошта
citypost@gmail.com
Адреса за рекламации
ул.Тодор Чангов бр.84Б 1000 Скопје
Телефон за рекламации
075 207 876
078 293 159
Е-пошта за рекламации
citypostmk@gmail.com
Активна лиценца
Активна