ТПЛ Тотал Логистик ДООЕЛ Скопје

Image
logo_tpl[1].jpg
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
04.02.2016
Активен од
14.05.2015
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Борис Трајковски бр.214А Скопје Кисела Вода
Адреса-седиште
ул.Борис Трајковски бр.214А Скопје Кисела Вода
Телефон
078 207 878
Мобилен
078 266 002
Е-пошта
info@tpl.mk
totalpost_logistic@yahoo.com
vlatkopandevtpl@gmail.com
Веб
www.tpl.mk
Адреса за рекламации
ул.Борис Трајковски бр.214А Скопје Кисела Вода
Телефон за рекламации
078 460 100
Е-пошта за рекламации
reklamacii@tpl.mk
info@tpl.mk
totalpost_logistic@yahoo.com
Активна лиценца
Активна