ТПЛ Тотал Логистик ДООЕЛ Скопје

Image
logo_tpl[1].jpg
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
04.02.2016
Активен од
14.05.2015
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Борис Трајковски бр.214А Скопје Кисела Вода
Адреса-седиште
ул.Борис Трајковски бр.214А Скопје Кисела Вода
Телефон
078 207878
Мобилен
078266 002
Е-пошта
info@tpl.mk
Веб
www.tpl.mk
Адреса за рекламации
ул.Борис Трајковски бр.214А Скопје Кисела Вода
Телефон за рекламации
078 460 100
Е-пошта за рекламации
reklamacii@tpl.mk
Активна лиценца
Активна