ВИП ПОШТА ДООЕЛ Скопје

Image
ВИП ПОШТА
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
04.03.2019
Активен од
04.03.2019
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул. Темко Попов бр.21 Скопје Гази Баба 1000 Скопје
Адреса-седиште
Бул.Кузман Јосифовски Питу бр.26/3 лок 11Скопје
Телефон
075 228 538
Мобилен
075 228 538
Е-пошта
vipposta.vasaposta@gmail.com
Адреса за рекламации
ул.Нас.Вардар 3Г.1,влез 2 кат.МЕ бр.5, Скопје
Телефон за рекламации
075 228 588
075 228 538
Е-пошта за рекламации
novicalazarevski.nl@gmail.com
Активна лиценца
Активна