Известување за корисниците на поштенските услуги од АД„Пошта на Северна Македонија"- Скопје

Во согласност со моменталната ситуација на ширење на Корона вирусот, а со цел заштита на своите корисници и вработени, АД „Пошта на Северна Македонија“- Скопје изврши промена на работното време на своите единици и воведе дополнителни превентивни мерки.

https://posta.com.mk/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8/