Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје

08.04.2021
Согласно последните мерки на Владата на Република Северна Македонија, кои се однесуваат на забраната за движење од 20:00 часот до 05:00 часот наутро, на територијата на целата држава, од 06 до 20 април

Даватели на поштенски услуги кои имаа најголем удел на пазарот на поштенски пакети во внатрешниот поштенски сообраќај во 2020 година

08.04.2021
Агенцијата за пошти редовно прибира податоци од пазарот на поштенските услуги, со цел следење на развојните трендови на пазарот, како и  заради  извршување и исполнување на своите надлежности и обврски дефинирани со прописите за регулирање на поштенскиот сектор.

НЕМА ПОВЕЌЕ МОНОПОЛ НА ПОШТЕНСКИОТ ПАЗАР

02.04.2021
Од 01.01.2021 година, настапи целосна  либерализација на поштенскиот пазар во Република Северна Македонија. Почнувајќи од 01.01.2021 година престанаа да постојат ценовните монополи за поштенските услуги за пратките за коресподенција и пратките со директна пошта, со маса до 50 грама, односно резервираните услуги кои беа загарантирани со Законот за поштенските услуги.
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…