ПРЕМИУМ ДЕЛИВЕРИ ДОО Скопје

Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
11.01.2019
Активен од
11.01.2019
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
Ул. Христо Смирненски бр.42/локал3 Скопје- Центар 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул. Златко Шнајдер бр.8 влез 4 локал бр.3 1000 Скопје
Телефон
02125700
Е-пошта
info@pd.mk
Веб
www.pd.mk
Адреса за рекламации
Ул.Христо Смирненски бр.42/локал3 Скопје Центар
Телефон за рекламации
02125700
Е-пошта за рекламации
support@pd.mk
Активна лиценца
Активна