ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Image
dsi_logo[1].jpg
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
10.02.2016
Активен од
10.02.2015
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Рафаел Батино бр.12 Скопје-Ѓорче Петров
Адреса-седиште
ул.Рафаел Батино бр.12 Скопје
Телефон
02/511 3020 02/511 3006
Е-пошта
Телефон за рекламации
025113020
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна