Соопштенија

Изготвен Статистички извештај за второ полугодие за 2021 година

05.05.2022
Развој на поштенскиот сектор и на нејзината регулаторна рамка под влијание на постојната брзо растечка дигитализација, а врз основа на направените анализи и нејзината импликација на поштенскиот сектор претставува основа за понатамошни промени во поштенската рамка насочена кон пазарните потреби и корисничко ориентирани услуги.

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје: Држави за кои може да се праќаат поштенски пратки во меѓународен сообраќај

21.04.2022
MK Posta
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“– Скопје, ги известува своите корисници дека е во постојан контакт со меѓународните поштенски оператори и превозници и своето меѓународно работење го прилагодува на постојната состојба.

ЕРГП ја поддржа иницијативата на давателите на поштенски услуги за испраќање/достава на пратки за Украина

08.04.2022
ЕРГП ја подржува иницијативата за привремено смалување на цените или ослободување во потполност од наплата на поштарина и други трошоци за пратките со хуманитарна помош која е наменета за жителите на Украина.

Резултати од истражувањето за потребите на корисниците на поштенските услуги

17.02.2022
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги, во рамки на активностите за следење и анализа на пазарот и оваа година спроведе преку независна компанија Истражување за потребите на корисниците на поштенските услуги.

Извештај на Европската Комисија за примена на Директивата за поштенски услуги (Директива 97/67/ЕC изменета со Директивата 2002/39/ЕC и 2008/6/ЕC)

15.02.2022
Регулаторната рамка која ги регулира поштенските услуги постои повеќе од 20 години. Директивата 97/67/EC („Директива за поштенски услуги“) стапи на сила во 1997 година. Нејзината цел беше да обезбеди усогласување на националните обврски за универзална услуга, а во исто време постепено воведување на конкуренција во секторот на поштенските услуги, особено во однос на услугите за писма кои традиционално беа резервирани за националните поштенски оператори.

Задоволството на корисниците на услугите на Агенција за пошти на високо ниво

15.02.2022
Тимот за квалитет при Агенцијата за пошти дефинираше анкетен прашалник преку кој се измери задоволството на корисниците на услуги на Агенција за пошти. Анкетните прашалници беа  доставени до корисниците на услугите  и давателите на поштенските услуги и истиот беше објавен на веб страницата на Агенцијата за пошти.

Известување до граѓани – корисници на поштенски услуги

09.02.2022
Во текот на вчерашниот ден на 08.02.2022 година , националниот давател на поштенски услуги АД „Пошта на Северна Македонија“ на својата веб-страница објави Известување за корисници со кое информираше дека на социјалните мрежи се појавува дезинформација за достава на поштенски пратки и износ кој корисникот треба да го плати за да ја подигне својта пратка.

Аврамоска Ѓореска за МИА: Поштенскиот пазар целосно подготвен за еднаква и фер конкуренција

07.02.2022
Директорка 2022
Поштенскиот пазар во државава е целосно подготвен за постоење на еднаква  и фер конкуренција. Целосната либерализација е оправдано настаната и претставува можност за сите даватели на поштенските услуги да може да работат по еднакви услови дефинирани со законските одредби, вели во интервју за МИА директорката на Агенцијата за пошти Билјана Аврамоска Ѓореска.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ПАЗАРОТ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

02.02.2022
Од 01.01.2022 година, настапи либерализација на пазарот на поштенските услуги во Република Северна Македонија. Почнувајќи од 01.01.2022 година престанаа да постојат ценовните монополи за поштенските услуги за пратките за коресподенција  и пратките со директна пошта, со маса до 50 грама, односно резервираните поштенски услуги кои беа загарантирани со Законот за поштенските услуги.