Соопштенија

Агенцијата за пошти ја одбележа „Европската недела на мобилност”

18.09.2023
Во рамки на „Европската недела на мобилност”, Агенцијата за пошти учествуваше на активностите  кои се спроведоа во рамкте на кампањата -  која на иницијатива на Европската комисија, се спроведува секоја година, во периодот од 16 до 22 септември. Оваа година, темата е  Save energy! - Заштедете енергија! која го нагласува влијанието што одржливите транспортни решенија го имаат врз климатските цели и врз енергетската и мобилна сиромаштија.

Европска недела на мобилност: Заштедете енергија преку одржлива мобилност!

15.09.2023
European mobility week
Од 16-22 септември, приближно 3000 градови од околу 59 земји ширум светот ќе ја одбележат Европската недела на мобилност, со активности кои ги охрабруваат луѓето да одберат користење на јавен превоз, возење велосипед, да се одлучат за пешачење како и други „чисти“ транспортни решенија.

Отворен повик за поднесување на проекти и иницијативи во рамки на 1-то издание на „Трговско - поштенските награди“ на Светскиот поштенски сојуз

14.09.2023
UPU
Агенцијата за пошти ги информира сите чинители во поштенскиот сектор дека Светскиот поштенски сојуз  (UPU) го објави повикот за поднесување на проекти и иницијативи во рамки на 1-то издание на „Трговско - поштенските награди“. Трговско - поштенските награди на Светскиот поштенски сојуз ќе обезбедат меѓународно признание од висок профил на успехот на организациите кои даваат поддршка на трговска вклученост на микро, мали и средни претпријатија, женски и маргинализирани заедници во поштенската мрежа, како и успехот на Одржливи развојни цели на Обединетите нации. Овој настан обезбедува платформа за пренесувања на знаења, споделување и анализа на практики кои се стремат кон вклучување на микро, мали и средни претпријатија, жени, лица со инвалидитет во, домашната и глобална трговија,  и цели кон поттикнување на взаемно споделување на идеи и иницијативи кои се успешно имплементирани во земјите членки на Светскиот поштенски сојуз и кои случаи заедниците секаде во светот можат да ги повторат.

Спроведен редовен надзор над давателот на поштенски услуги ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ДООЕЛ Скопје

12.09.2023
Nadzor 12.09.23
Согласно член 73 и член 76 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015 и 31/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, бр.150/2021 и 227/2022) и член 2 од Правилникот за начинот на вршење надзор...

Спроведен редовен надзор над давателот на поштенски услуги БАЛКАН ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје

06.09.2023
Nadzor
Согласно член 73 и член 76 од Законот за поштенски услуги (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015 и 31/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, бр.150/2021 и 227/2022) и член 2 од Правилникот за начинот на вршење надзор и за формата и задолжителните елементи на записникот за извршениот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2011), врз основа на Годишната програма за надзор за 2023 година бр. 01-276/1 од 20.12.2023 година, Агенцијата за пошти спроведе редовен надзор, кај субјектот: БАЛКАН ДЕЛИВЕРИ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје.

Промена на цените за поштенски услуги во меѓународниот поштенски сообраќај кои АД за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна сопственост – Скопје ги обезбедува во опсегот на универзалната услуга

14.08.2023
www.ap
Агенцијата за пошти одобри нови цени за поштенски услуги во меѓународниот поштенски сообраќај во опфатот на универзалната услуга, со Решение УП I бр. 02-99 од 11.08.2023 година, на барање за промена на цените поднесено од АД за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје.

Обврски на давателите на поштенски услуги по однос на поштенската евиденција, документирање и нејзино чување

09.08.2023
Black Flatlay
Следејќи го развојот на поштенскиот пазар, потребите на корисниците на поштенски услуги и предизвиците со кои се соочуваат сите чинители во поштенската област, Агенцијата за пошти донесе регулаторни мерки за воедначување на обврските на давателите на поштенски услуги, со цел  создавање услови за фер конкуренција во поштенскиот сектор и намалување на сивата економија.