Одговорнo лицe за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Ана Ковачевска

Раководител на директоратот за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

e-mail: [email protected]

тел/факс  02 3 212 107

 

Агенција за пошти - Скопје

Кеј „13 Ноември ”

ГТЦ  втори кат, секција 6, локал 116

П. ФАХ 160  1000 Скопје

e-mail: [email protected]

http://www.ap.mk

тел/факс  02 3 212 107