Јавни набавки

План за јавни набавки

 

Извештај за спроведени јавни набавки согласно Годишниот план за јавни набавки за 2023 година на Агенција за пошти

Измена на Планот за јавни набавки на Агенција за пошти за 2023 година

Одлука за измена на Планот за јавни набавки на Агенцијата за пошти за 2023 година

План за јавни набавки 2023

Извештај за спроведени постапки за јавни набавки согласно Годишниот План за јавни набавки за 2022 година на Агенцијата за пошти

Изменет план за јавни набавки за 2022

Одлука за измена и дополнување на планот за јавни набавки

План за јавни набавки 2022

Процедура за начинот на планирање, спроведување и реализација на јавните набавки

Извештај за спроведени постапки за јавни набавки во 2021 година

План за јавни набавки 2021

План за јавни набавки 2020

План за јавни набавки 2019

План за јавни набавки 2018