Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Изготвен Статистички извештај за второ полугодие за 2021 година

05.05.2022
Развој на поштенскиот сектор и на нејзината регулаторна рамка под влијание на постојната брзо растечка дигитализација, а врз основа на направените анализи и нејзината импликација на поштенскиот сектор претставува основа за понатамошни промени во поштенската рамка насочена кон пазарните потреби и корисничко ориентирани услуги.

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје: Држави за кои може да се праќаат поштенски пратки во меѓународен сообраќај

21.04.2022
MK Posta
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“– Скопје, ги известува своите корисници дека е во постојан контакт со меѓународните поштенски оператори и превозници и своето меѓународно работење го прилагодува на постојната состојба.

ЕРГП ја поддржа иницијативата на давателите на поштенски услуги за испраќање/достава на пратки за Украина

08.04.2022
ЕРГП ја подржува иницијативата за привремено смалување на цените или ослободување во потполност од наплата на поштарина и други трошоци за пратките со хуманитарна помош која е наменета за жителите на Украина.
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…

Изготвен Статистички извештај за второ полугодие за 2021 година

05.05.2022
Развој на поштенскиот сектор и на нејзината регулаторна рамка под влијание на постојната брзо растечка дигитализација, а врз основа на направените анализи и нејзината импликација на поштенскиот сектор претставува основа за понатамошни промени во поштенската рамка насочена кон пазарните потреби и корисничко ориентирани услуги.

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје: Држави за кои може да се праќаат поштенски пратки во меѓународен сообраќај

21.04.2022
MK Posta
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“– Скопје, ги известува своите корисници дека е во постојан контакт со меѓународните поштенски оператори и превозници и своето меѓународно работење го прилагодува на постојната состојба.

ЕРГП ја поддржа иницијативата на давателите на поштенски услуги за испраќање/достава на пратки за Украина

08.04.2022
ЕРГП ја подржува иницијативата за привремено смалување на цените или ослободување во потполност од наплата на поштарина и други трошоци за пратките со хуманитарна помош која е наменета за жителите на Украина.

Донесен Годишен извештај за вршење на надзор на Агенцијата за пошти за 2021 година

03.03.2022
Агенцијата за пошти како независно регулаторно тело во областа на поштенските услуги, во согласност со надлежностите предвидени во Законот за поштенските услуги, врши надзор над спроведување над овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.