Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Нова цена на поштенската услуга за пратките за коресподенција од стандарната категорија во првата тежинска стапка до 50 грама

30.01.2023
Агенцијата за пошти го одобри барањето на АД за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје, за промена на цени за обезбедување на поштенски услуги од опфатот на универзалната услуга во внатрешниот поштенски сообраќај со Решение УП I бр.02-81 од 20.01.2023 година. Цената на поштенската услуга за пратките за коресподенција од стандарната категорија во првата тежинска стапка до 50 грама на давателот на универзалната услуга изнесува 36,00 денари.

Агенцијата за пошти учествуваше на билатералниот скрининг за Поглавјето 3 „Право на основање и слобода на давање услуги, Кластер 2 - Внатрешен пазар

26.01.2023
Претставници на Агенцијата за пошти, учествуваа на билатералниот скрининг за Поглавјето 3 „Право на основање и слобода на давање услуги, Кластер 2 - Внатрешен пазар. Директорката на Агенцијата за пошти, Билјана Аврамоска Ѓореска учествуваше на билатералниот скрининг со Европската Kомисија за Поглавјето 3 „Право на основање и слобода на давање услуги“,Кластер 2 - Внатрешен пазар.
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…

Нова цена на поштенската услуга за пратките за коресподенција од стандарната категорија во првата тежинска стапка до 50 грама

30.01.2023
Агенцијата за пошти го одобри барањето на АД за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост - Скопје, за промена на цени за обезбедување на поштенски услуги од опфатот на универзалната услуга во внатрешниот поштенски сообраќај со Решение УП I бр.02-81 од 20.01.2023 година. Цената на поштенската услуга за пратките за коресподенција од стандарната категорија во првата тежинска стапка до 50 грама на давателот на универзалната услуга изнесува 36,00 денари.

Агенцијата за пошти учествуваше на билатералниот скрининг за Поглавјето 3 „Право на основање и слобода на давање услуги, Кластер 2 - Внатрешен пазар

26.01.2023
Претставници на Агенцијата за пошти, учествуваа на билатералниот скрининг за Поглавјето 3 „Право на основање и слобода на давање услуги, Кластер 2 - Внатрешен пазар. Директорката на Агенцијата за пошти, Билјана Аврамоска Ѓореска учествуваше на билатералниот скрининг со Европската Kомисија за Поглавјето 3 „Право на основање и слобода на давање услуги“,Кластер 2 - Внатрешен пазар.

Нови цени на поштенски услуги од опфатот на универзалната услуга

23.01.2023
Агенцијата за пошти одобри нови цени за поштенски услуги во внатрешниот поштенски сообраќај во опфатот на универзалната услуга, со решение УП I бр. 02-81 од 20.01.2023 година, на барање за промена на цените поднесено од АД за поштенски сообраќај „Пошта на Северна Македонија“ во државна сопственост – Скопје.

Системот за управување со квалитет на Агенцијата за Пошти е целосно усогласен со барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015

30.12.2022
Агенцијата за пошти се здоби со сертификат МКС EN ISO 9001:2015, со кој се потврди дека го применува системот за менаџмент со квалитет согласно барањата на стандардот. Активностите на Агенцијата за пошти беа проверени согласно барањата на стандардот и со тоа се потврди дека организацијата ги исполнува барањата на соодветниот стандард и очекуваните резултати во врска со исполнувањето на барањата на клиентите и релевантни закони и прописи со цел да се зголеми задоволството на клиентите, процесите на интерната проверка и преиспитувањето на раководството.