Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги ГПС-Глобал Постал Сервисе ДООЕЛ Скопје

28.07.2021
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги (“Службен весник на Република Македонија бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и 27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија,, бр. 275/2019 и 150/2021), Агенцијата за пошти со Решение на   13.07.2021 година  го укина Општото овластување на давателот на поштенските услуги  ГПС-Глобал Постал Сервисе ДООЕЛ Скопје,поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 и член 26 став 3 од Законот за поштенските услуги.

Ден за прием на земјите во развој од Европа и Заедницата на независни држави - како дел од подготовките за претстојниот Конгрес на Светскиот Поштенски Сојуз во Абиџан, 2021-ва година

23.07.2021
UPU
Денес во организација на Светскиот Поштенски Сојуз преку Меѓународното Биро, виртуелно се одржа Ден за прием на земјите во развој од Европа и Заедницата на Независни Држави ,,CIS”, во насока на подготовките за претстојниот  Конгрес на СПС во Абиџан, Брегот на Слоновата Коска 2021-ва година. На покана на Меѓународното биро, на состанокот учество зема и претставник од Агенцијата за пошти.

Донесен нов Правилник за видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното доставување до Агенцијата и Извештаи за обезбедување на поштенски услуги

16.07.2021
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.158/2010, 27/14 , 42/14 и 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.275/2019 и бр.150/2021), Агенцијата за пошти ги пропишува видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедување на поштенските услуги, кои давателите на поштенските услуги се должни да ги доставуваат.
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…