Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Донесена Годишна програма за генерички и специјализирани обуки за вработените во Агенцијата за пошти за 2024 година

07.12.2023
Slika 07.12.2023
Агенцијата за пошти и во 2024 година останува посветена на процесот на одржување и развој на стручното усовршување и оспособување на своите вработени како алатка за успешно работење на институцијата. Развојот и вложувањето во стручното усовршување на вработените е од круцијално значење за исполнување на функциите и надлежностите кои ги има Агенцијата за пошти.

МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС за пишување на писмо на тема „Со 150 години, Светскиот поштенски сојуз им служи на луѓето ширум светот повеќе од осум генерации"

05.12.2023
UPU
Од 1971 година, Светскиот поштенски сојуз ги охрабрува младите лица од 9 до 15 години да пишуваат писма на дадена тема и на тој начин да продонесат за подигнување на свеста кај младите лица за важната улога која поштенските услуги ја имаат во нашите општества. Самиот конкурс ги развива нивните вештини во изработка на структуриран состав и нивната способност јасно да ги изразат своите мисли. Исто така, поттикнува да се ужива во пишување на писма и помага при зајакнување на врските на меѓународното пријателство.

Известување до корисниците на поштенските услуги

29.11.2023
По повод Триесеттиот Министерски состанок на ОБСЕ кој ќе се одржи на 30 ноември и 1 декември во Скопје, а имајќи ја во предвид големината и значењето на настанот и посебните мерки и сообраќаен режим кои ќе бидат воведени на територијата на град Скопје, врз основа на заклучок на Влада на Република Северна Македонија...
  • Куририте со велосипед им нудат на холандските купувачи опции за достава истиот ден
    Куририте со велосипед им нудат на холандските купувачи опции за достава истиот денФирмата „Пазл“ за доставата на пратки од електронска трговија се здружи со фирмата за курирски услуги „Забрзување“ заради обезбедување на достава истиот ден за клиенти кои купуваат онлајн со место на живеење во Амстердам, Ротердам и Хаг.  Услугата ќе биде достапна на онлајн купувачите покрај…
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.

Донесена Годишна програма за генерички и специјализирани обуки за вработените во Агенцијата за пошти за 2024 година

07.12.2023
Slika 07.12.2023
Агенцијата за пошти и во 2024 година останува посветена на процесот на одржување и развој на стручното усовршување и оспособување на своите вработени како алатка за успешно работење на институцијата. Развојот и вложувањето во стручното усовршување на вработените е од круцијално значење за исполнување на функциите и надлежностите кои ги има Агенцијата за пошти.

МЕЃУНАРОДЕН КОНКУРС за пишување на писмо на тема „Со 150 години, Светскиот поштенски сојуз им служи на луѓето ширум светот повеќе од осум генерации"

05.12.2023
UPU
Од 1971 година, Светскиот поштенски сојуз ги охрабрува младите лица од 9 до 15 години да пишуваат писма на дадена тема и на тој начин да продонесат за подигнување на свеста кај младите лица за важната улога која поштенските услуги ја имаат во нашите општества. Самиот конкурс ги развива нивните вештини во изработка на структуриран состав и нивната способност јасно да ги изразат своите мисли. Исто така, поттикнува да се ужива во пишување на писма и помага при зајакнување на врските на меѓународното пријателство.

Известување до корисниците на поштенските услуги

29.11.2023
По повод Триесеттиот Министерски состанок на ОБСЕ кој ќе се одржи на 30 ноември и 1 декември во Скопје, а имајќи ја во предвид големината и значењето на настанот и посебните мерки и сообраќаен режим кои ќе бидат воведени на територијата на град Скопје, врз основа на заклучок на Влада на Република Северна Македонија...

Спроведен редовен надзор над давателот на поштенски услуги ПОСТ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

29.11.2023
Пост Слика
Согласно член 73 и член 76 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015 и 31/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, бр.150/2021 и 227/2022) и член 2 од Правилникот за начинот на вршење надзор и за формата и задолжителните елементи на записникот за извршениот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2011), врз основа на Годишната програма за вршење на надзор на Агенцијата за пошти за 2023 година бр. 01-276/1 од 20.12.2022 година, Агенцијата за пошти спроведе редовен надзор, кај давателот на поштенски услуги: ПОСТ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ.

Спроведен редовен надзор над давателот на поштенски услуга БРЗА ПРАТКА ДОО Скопје

28.11.2023
Брза пратка
   Согласно член 73 и член 76 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015 и 31/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019, бр.150/2021 и 227/2022) и член 2 од Правилникот за начинот на вршење надзор и за формата и задолжителните елементи на записникот за извршениот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2011), врз основа на Годишната програма за вршење на надзор за 2023 година бр. 01-276/1 од 20.12.2022 година, Агенцијата за пошти спроведе редовен надзор, кај субјектот: БРЗА ПРАТКА ДОО Скопје.