Корисници

Грижа и заштита на правата на корисниците во поштенски услуги

Лиценци

Издавање, контрола и ажурирање на сите лиценци за поштенски услуги

Информации

Побарајте информации од јавен карактер за поштенските услуги и субјекти

Известување до корисниците на поштенски услуги

31.08.2022
Во периодот од 31.08. до 02.09.2022 година,Агенцијата за пошти ќе ја организира работата и начинот на работа на вработените, преку работа од дома, без да се наруши редовното и нормално функционирање на институцијата.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ДАВАТЕЛОТ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ ХЕЛЛО ПОСТ ДООЕЛ Скопје

14.08.2022
Агенцијата за пошти, независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги, ги информира корисниците на поштенски услуги кои во изминатиот период ги користеле поштенските услуги на давателот ХЕЛЛО ПОСТ ДООЕЛ Скопје... youtube video download instagram story download download video ig
  • Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!
    Агенцијата за пошти ја поддржува Европската недела на мобилност!Европската недела на мобилност е најшироко распространета кампања за одржлива мобилност во светот. Се случува секоја година од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е да се охрабрат европските локални власти да воведат и промовираат мерки за одржлив транспорт и да ги поканат граѓаните да пробаат…
  • ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕ
    ШТО СЕ ГУБИ КОГА РАКОПИСОТ БЛЕДНЕЕДали ракописот е важен? Не многу, според многу воспитувачи. Општите Основни стандарди, кои се усвоени во повеќето американски држави, наложуваат учење на разбирливо пишување, но само во градинка и прво одделение. После тоа, вниманието брзо се насочува кон ефикасност на тастатурата.
  • Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо
    Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмоОрганизаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма. Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија, кои ќе…

Известување до корисниците на поштенски услуги

31.08.2022
Во периодот од 31.08. до 02.09.2022 година,Агенцијата за пошти ќе ја организира работата и начинот на работа на вработените, преку работа од дома, без да се наруши редовното и нормално функционирање на институцијата.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ДАВАТЕЛОТ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ ХЕЛЛО ПОСТ ДООЕЛ Скопје

14.08.2022
Агенцијата за пошти, независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги, ги информира корисниците на поштенски услуги кои во изминатиот период ги користеле поштенските услуги на давателот ХЕЛЛО ПОСТ ДООЕЛ Скопје... youtube video download instagram story download download video ig

Интегриран индекс за поштенски развој (2IPD) во 2021 година на Светскиот Поштенски Сојуз

29.07.2022
Светскиот Поштенски Сојуз (UPU) изработи Интегриран индекс за поштенски развој (2IPD) кој преставува композитен индекс со кој се обезбедува преглед на развојот на поштенските услуги во 2021 година, со опфат на 168 земји ширум светот. Во изработката на овој индекс користени се податоци на Светскиот Поштенски Сојуз, вклучувајќи илјадници записи од 2013 година, податоци кои се дел од официјалната статистика на Сојузот (повеќе од 100 индикатори), како и клучни истражувања.

Пополнување на Царинската декларација CN22/23

29.07.2022
Давателот на универзалната услуга – АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници за начинот на пополнување на царинската декларација CN22/23. Целиот текст: При секое испраќање на пратка која содржи стока надвор од државата, а заради проценка на ризик и забрзување на царинската постапка во одредишната земја, потребно е да пополните царинска декларација образец CN 22/23.