Организациони единици

Организациони единици

 

Директор

 

Сретен Миладиноски

[email protected]

02 321 2107   лок.214

Раководител на директоратот за координација на работата на директорот и на Комисијата на Агенција за пошти

Мирјана Антевска

[email protected]

02 321 2107   лок.211

Директорат за финансии, сметковотдство и економски прашања од поштенската област
 

Раководител на директоратот за финансии, сметковотдство и економски прашања од поштенската област

Горан Игнатовски

[email protected]

02 321 2107   лок.224

Стручен советник за финансиско-сметководствени работи

Даниел Јанчев

[email protected]

02 321 2107   лок.224

Помлад соработник за сметководство

Даниела Спиркоска

[email protected]

02 321 2107   лок.223

Директорат за регулатива, лиценцирање и правни работи

Раководител на директоратот за регулатива, лиценцирање и правни работи

Олга Манчевска

[email protected]

02 321 2107   лок.215

Стручен советник за лиценцирање

Христина Трајчевска

[email protected]

02 321 2107   лок.217

Стручен соработник за нормативно правни работи

Владимир Петковски

[email protected]

02 321 2107   лок.216

Помлад соработник за канцелариско и административно работење

Маја Атанасовска

[email protected]

02 321 2107   лок.212

 

Соработник за следење и анализа

Ваљон Ќерими

[email protected]

02 321 2107   лок.222

Директорат за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

Раководител на директоратот за заштита на правата на корисници и односи со јавноста

Ана Ковачевска

[email protected]

02 321 2107   лок.219

Соработник за решавање на спорови

Станко Димоски

[email protected]

02 321 2107   лок.223

Соработник за решавање на спорови

Мартин Спасовски

[email protected]

02 321 2107   лок.219

Соработник за грижа за корисници

Директорат за следење и анализа на пазарот

Раководител на директоратот за следење и анализа на пазарот

Даниjела Спасиќ - Томовска

[email protected]

02 321 2107   лок.218

Соработник за универзална услуга

Ирка Малиќевиќ

[email protected]

02 321 2107   лок.213

Стручен соработник за анализа и статистика

 

02 321 2107   лок.221

Директорат за поштенски мрежи и меѓународна соработка

 

Стручен соработник поштенски мрежи

Ридван Адеми

[email protected]

02 321 2107   лок.222

 

 

Кодекс за административни службеници