Заштита на укажувачи

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување воинституциите во јавниот сектор ("Службен Весник на Република Македонија"бр.46/2016), за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување, во Агенцијата за пошти е назначена:

Даниела Спасиќ Томовска

Раководител на Директоратот за следење и анализа на пазарот

 e-mail: [email protected]

тел/факс  02 3 212 107

 

  • Закон за заштита на  укажувачи
  • Правилник за заштитено пријавување во институциите во јавниот сектор
  • Правилник за насоки за донесување на внатрешни акти за заштитено внатрешно пријавување во правното лице во приватниот сектор
  • Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и другите податоци на укажувачите