Анализа на пазар

Агенцијата за пошти секоја година изготвува анализи за пазарот на поштенските услуги согласно потребите за извршување на своите надлежности.

Агенцијата спроведува истражувања за задоволството и потребите на корисниците од поштенските услуги и истражувања за потребите на корисниците на универзалната услуга со помош на надворешен изведувач.

Примарната цел на истражувањето е:

  • Степенот на употреба на поштенските услуги
  • Степенот на задоволството и познавањето на корисниците на поштенските услуги
  • Споредба на податоците од претходните истражувања