Соопштенија

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги БАЛКАН ПОСТ ДОО Скопје

29.07.2021
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги (“Службен весник на Република Македонија бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.275/2019 и 150/2021),Агенцијата за пошти  со Решение на   13.07.2021 година  го укина Општото овластување на давателот на поштенските услуги   БАЛКАН ПОСТ ДОО Скопје, поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 и член 26 став 3 од Законот за поштенските услуги.

Укинато Општо oвластување на давателот на поштенски услуги ГПС-Глобал Постал Сервисе ДООЕЛ Скопје

28.07.2021
Во согласност со овластувањата од Законот за поштенските услуги (“Службен весник на Република Македонија бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018 и 27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија,, бр. 275/2019 и 150/2021), Агенцијата за пошти со Решение на   13.07.2021 година  го укина Општото овластување на давателот на поштенските услуги  ГПС-Глобал Постал Сервисе ДООЕЛ Скопје,поради неисполнување на правата и обврските по член 45 став 4 и член 26 став 3 од Законот за поштенските услуги.

Ден за прием на земјите во развој од Европа и Заедницата на независни држави - како дел од подготовките за претстојниот Конгрес на Светскиот Поштенски Сојуз во Абиџан, 2021-ва година

23.07.2021
UPU
Денес во организација на Светскиот Поштенски Сојуз преку Меѓународното Биро, виртуелно се одржа Ден за прием на земјите во развој од Европа и Заедницата на Независни Држави ,,CIS”, во насока на подготовките за претстојниот  Конгрес на СПС во Абиџан, Брегот на Слоновата Коска 2021-ва година. На покана на Меѓународното биро, на состанокот учество зема и претставник од Агенцијата за пошти.

Донесен нов Правилник за видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното доставување до Агенцијата и Извештаи за обезбедување на поштенски услуги

16.07.2021
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за поштенските услуги (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.158/2010, 27/14 , 42/14 и 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија,, бр.275/2019 и бр.150/2021), Агенцијата за пошти ги пропишува видовите на финансиски податоци и информации поврзани со обезбедување на поштенските услуги, кои давателите на поштенските услуги се должни да ги доставуваат.

Одобрен Вториот Квартален Извештај за спроведување на Годишната Програма за работа на Агенцијата за пошти за 2021 година

09.07.2021
Врз основа на член 15 ст. 1, член 16 став 1 алинеја 10 и член 19 став 3  од Законот за поштенските услуги(„Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, 27/2014, 42/2014, 187/2014, 146/2015, 31/2016, 190/2016, 64/2018, 248/2018, 27/2019 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/2019,150/2021), Комисијата на Агенција за пошти

56-ти виртуелен пленарен состанок на CERP- Европски Комитет за поштенска регулација

01.07.2021
CERP1
​​Денес во организација на CERP- Европски Комитет за поштенска регулација со почеток во 10 часот, виртуелно се одржа 56-тиот Пленарен состанок на CERP. Состанокот беше сочинет од две сесии (утринска и пладневна) на кои учество земаа над 60 претставници од повеќе земји.

Учество на претставници на Агенцијата за пошти на 20-от состанок на Групата на Европски регулатори за поштенски услуги

01.07.2021
ergp
На 25-ти јуни 2021 година, Групата на Европски регулатори за поштенски услуги (ЕРГП) го одржа 20 –от пленарен состанок преку видеоконференциски пат, под претседателство на д-р Спирос Пантелис, заменик –претседател на грчката комисија за телекомуникации и пошти (ЕЕТТ), на кој учествуваа и претставници на Агенцијата за пошти.

Лиценциран првиот модел кој на поштенскиот пазар на пакети ќе обезбедува интегрирани услуги како e-marketplace

01.07.2021
Агенцијата за пошти на почетокот на јуни 2021 година издаде Општо овластување за обезбедување на поштенски услуги, за работа во поштенскиот сектор  со пакети на новиот давател на поштенски услуги Нарачај ДОО Скопје, локално на територијата на град Скопје.

Презентиран статистичкиот извештај за поштенските активности во Република Северна Македонија во 2020 година

11.06.2021
Агенцијата за пошти следејќи ги потребите на корисниците и на давателите на поштенски услуги, од оваа година започна со изготвување на Статистички извештај во јуни во тековната година за изминатата година, со цел согледување на резултатите од работењето на поштенскиот пазар и овозможување навремено планирање на идните активности на сите чинители на пазарот.