Галерија

Image
Дигитална фискализација
Image
Еко Ден
Image
17-ти Јавен Состанок
Image
17-ти Јавен Состанок 1
Image
17-ти Јавен Состанок 2
Image
18-ти Јавен Состанок
Image
18-ти Јавен Состанок 1
Image
18-ти Јавен Состанок 2
Image
18-ти Јавен Состанок 3
Image
18-ти Јавен Состанок 4
Image
18-ти Јавен Состанок 5
Image
18-ти Јавен Состанок 6
Image
18-ти Јавен Состанок7
Image
Либерализација на поштенскиот пазар
Image
Меморандум со Асоцијација за е-трговија
Image
Меморандум со Асоцијација за е-трговија 1
Image
Меморандум за соработка со ОПМ
Image
Меморандум за соработка со ОПМ 1
Image
Меморандум за соработка со ОПМ  2
Image
Миа
Image
Работна средба со Директорот на Македонска Пошта
Image
Работна средба со институтот за стандардизација
Image
Работна средба со институтот за стандардизација 1
Image
Работна средба Twining Проект
Image
Работна средба Twining Проект 1
Image
Работна средба Twining Проект 2
Image
Работна средба Twining Проект 3
Image
Работна средба Twining Проект 4
Image
Работна средба Twining Проект 5
Image
Работна средба Twining Проект 6
Image
Работна средба Twining Проект 7
Image
Систем за посебно сметководство
Image
Систем за посебно сметководство 1
Image
Трет Вонреден Конгрес на светкиот поштенски сојуз
Image
Тркалезна маса на регулатори
Image
Twining проект за Јакнење на капацитот на Агенцијата за пошти во согласност со постенските регулативи на ЕУ
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
19-ТИ ЈАВЕН СОСТАНОК 2022
Image
bb
Image
bd
Image
bm
Image
aa