Соопштенија

Работна средба на директорката Аврамоска Ѓореска со генералната директорка на АД „Пошта на Северна Македонија“, Абази

31.03.2023
Direktorki AP i Posta
Денес, во просториите на Агенцијата за пошти, директорката Билјана Аврамоска Ѓореска оствари работна средба со генералната директорка на АД "Пошта на Северна Македонија", Бујаре Абази и заменик генералниот директор, Ненад Јосевски.

Известување до корисниците на АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје:Повторно воспоставена услугата прием и испраќање на мали пакети и препорачани пратки за САД

20.03.2023
Давателот на универзалната услуга - АД„Пошта на Северна Македонија“ – Скопје, ги известува своите корисници дека од среда 15.03.2023 година, повторно започнува со прием и испраќање на мали пакети и препорачани пратки до 2 кг. кои содржат предмети/стока за Соединетите Американски Држави.

Билатерален скрининг за Поглавјето 8 „Политика на конкуренција“, Кластер 2 - Внатрешен пазар

17.03.2023
Од 10 до 14 март 2023 година во Брисел се одржа билатералниот скрининг за Поглавјето 8 „Политика на конкуренција“, кое е последно поглавје во агендата на билатералниот скрининг од Кластерот 2 „Внатрешен пазар“.

Агенцијата за пошти ја усвои Политиката на интегритет

07.03.2023
Поаѓајќи од заложбите за обезбедување на почитувањето на уставноста, законитоста, професионалниот интегритет, транспарентноста и заштитата на човековите слободи и права, Агенцијата за пошти  ја усвои Политика на интегритет.

Состанок на Работната група за корисници на поштенски услуги и суштински индикатори на ЕРГП

06.03.2023
ERGP
На 2-ри и 3-ти март 2023 година во Љубљана, Агенцијата за комуникациски мрежи и услуги на Република Словенија ( AKOS - https://www.akos-rs.si/ ), беше домаќин на состаноците на Групата на Европски регулатори за поштенски услуги (ERGP ) .

Донесен Годишен план за проценка на ризици од корупција во Агенцијата за пошти за 2023 година

01.02.2023
Агенцијата за пошти како одговорна институција одржува високи правни, етички и морални стандарди, почитувајќи ги принципите на интегритет, објективност, транспарентност и непристрастност. Во рамки на сопственото работење, Агенцијата за пошти посветува особено внимание на намалување на можностите за корупција и континуирано се бори против било кои појавни облици на корупција и судир на интереси застапувајќи став на нулта толерантност кон корупцијата.