Анализа на пазар

Агенцијата за пошти секоја година изготвува анализи за пазарот на поштенските услуги согласно потребите за извршување на своите надлежности.

Агенцијата спроведува истражувања за задоволството на корисниците од поштенските услуги со помош на надворешен изведувач.

Примарната цел на истражувањето е:

  • Степенот на употреба на поштенските услуги
  • Степенот на задоволството и познавањето на корисниците на поштенските услуги
  • Споредба на податоците од претходните истражувања