Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо

Добитниците на наградите и пофалените по конкурсот за најдобро писмо

Организаторот на овој конкурс, Агенцијата за пошти, изразува големо задоволство и благодарност
до сите учесници кои испратија свои писма. Во трите категории пристигнаа вкупно 725 писма.
Седум члената жири комисија имаше навистина тешка задача да одбере по 3 писма во секоја категорија,
кои ќе добијат парични награди, затоа одлучи дополнително да пофали 26 учесници.

АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОШТИ ГИ ОБЈАВУВА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ И ПОФАЛЕНИТЕ ПО КОНКУРСОТ ЗА НАЈДОБРО ПИСМО
„НАПИШИ ПИСМО СО РАКОПИС НА СРЦЕТО“

I категорија –  за деца до 12 годишна возраст:
  Прво место - Мартина Муневска - Скопје
  Второ место - Моника Јанческа - с.Мешеишта
  Трето место - Сања Георгиева - Штип

Пофалени: Ивана Илиевска - Прилеп, Сара Станковска -К.Паланка,Стефан Гавриловски - Гостивар,
Стефани Колева - Штип,Леонида Лумбуровска - Битола, Кристина Божиновска - с.Бардовци,
Тамара Костова - Битола, Јовица Петров - Штип

 

II категотија – за млади до 18 годишна возраст:
  Прво место - Анастас Димоски - Крушево
  Второ место - Кристијан Карамфиловски-Гевгелија
  Трето место - Султана Јовановска - с.Штука, Струмица
Пофалени: Александар Мукароски - Штип, Ања Црнец
- Битола, Марија Цветкова - С.Николе, Александар
Саздов- Велес, Сара Манчевска- Скопје, Марија
Маркоска - Прилеп, Ванеса Ѓоргова- Штип, Озган
Сулејманоски-Прилеп, Енсара Зендели- Скопје,
Драга Крстевска-Кавадарци

 

III категотија  – за возрасни над 18 години:
  Прво место - Андонова Марија- Скопје
  Второ место - Александар Димитров- Кочани
  Трето место - Ана Тодоровска- Скопје

Пофалени: Тодороски Зоран- Охрид, Маја Трајковска
-Скопје, Катерина Георгиева- Скопје, Оливера
Божиновска- Скопје, Јоана Шишкова - Скопје
Биљана Ивановска- Куманово, Елонора Христовска
-Скопје, Боби Гидиоски - Штип


Организаторот ќе ги контактира наградените и пофалените