ТЕЛКО ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ДООЕЛ Прилеп

Image
Телко ПП
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
17.03.2023
Активен од
17.03.2023
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Обични писма
Адреса-регистрирано седиште
ул.Киро Пајмакоски бр.36-Прилеп
Адреса-седиште
ул.Никола Русински бр.404, Скопје
Телефон
073 886 666
Мобилен
073 886 666
Е-пошта
teodorailiovska@icloud.com
Адреса за рекламации
ул.Никола Русински бр.404, Скопје
Телефон за рекламации
073 886 666
Е-пошта за рекламации
teodorailiovska@icloud.com
Активна лиценца
Активна