ГЕНИКИ ТАХИДРОМИКИ СМ ДОО Скопје

Image
Geniki
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
07.06.2022
Активен од
07.06.2022
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Друго
Препорачани писма,писма со означена вредност, експресни и курирски писма; препорачани пакети, пакети со означена вредност, експресни пакети , курирски пакети и пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул.Даме Груев бр.14/1-28 Скопје - Центар
Адреса-седиште
ул.Даме Груев бр.14/1-28 Скопје - Центар
Телефон
02 3280-900
02 3280-900
Е-пошта
Веб
www.taxydromiki.com/en
Адреса за рекламации
ул.Даме Груев бр.14/1-28 Скопје - Центар
Телефон за рекламации
02 3280-900
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна