Колпортер ДОО Скопје

Image
Колпортер ДОО Скопје
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
01.06.2021
Активен од
01.06.2021
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Друго
Пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул.852 бр.27,кат ПР/влез 3- комплекс Газела,Скопје-Гази Баба
Адреса-седиште
ул.852 бр.27,кат ПР/влез 3- комплекс Газела,Скопје-Гази Баба
Телефон
078 426 203
070 385 969
Мобилен
070 333 910
Веб
www.kolporter.mk
Адреса за рекламации
ул.852 бр.27,кат ПР/влез 3- комплекс Газела,Скопје-Гази Баба
Телефон за рекламации
070 385 969
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна