ИЗВЕШТАЈ за спроведени постапки за јавни набавки согласно Годишниот План за јавни набавки за 2021 година на Агенцијата за пошти

Агенцијата за пошти, како општествено одговорна институција ја практикува “активната транспарентност“ која подразбира примена на концепт на самоиницијативно објавување на значајни документи од областа на поштенските услуги, но и информации за буџетското и програмското работење на својата интернет страница.

 

Линк кон јавни набавки