ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ДАВАТЕЛОТ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ ХЕЛЛО ПОСТ ДООЕЛ Скопје

Агенцијата за пошти, независно регулаторно тело од областа на поштенските услуги, ги информира корисниците на поштенски услуги кои во изминатиот период ги користеле поштенските услуги на давателот ХЕЛЛО ПОСТ ДООЕЛ Скопје, информациите кои се однесуваат на статусот на нивните пратки можат да ги добијат на телефонските броеви:071/36-2413 и 071/433-830.

Воедно, информации можат да добијат и на контакт тел. на  Агенцијата за пошти 02 3 212 107.