Зголемен број на рекламации во 1-то полугодие од 2022 година