Директорката Аврамоска Ѓореска за електронскиот медиум Види Вака