Избран нов директор на Агенцијата за пошти

 

Сретен Миладиноски, доктор на економски науки е избран за директор на Агенцијата за пошти, на јавниот оглас кој во месец декември 2023 година го спроведе  Комисијата на Агенцијата за пошти.

Директорот Миладиноски стапи на функцијата на ден 16.01.2024 година со мандат од пет години.

Во продолжение Одлука бр.02-21/5

 

 

Image
Сретен Миладиноски