Јануарски Е-билтен на Агенцијата за пошти

Задоволство ни е да Ви го претставиме првиот електронски билтен на Агенцијата за пошти за 2024 година.

Преку овој начин на комуникација, целиме кон навремено информирање за новините и трендовите кои се актуелни во домашниот и меѓународниот поштенски сектор.
Во овој број издвојуваме податоци од брошурата „Употреба на ИТ технологија во македонскиот поштенски сектор” во која на лесен и разбирлив начин се презентираат и анализираните  податоците кои што се однесуваат на употребата на ИТ-технологија од страна на македонските даватели на поштенски услуги.

 

Bilten 1Bilten 1-1Bilten 1-2