2010-158 Закон за поштенски услуги

14.03.2024

Собранието на Република Македонија на шестото продолжение на својата 124 седница од 06.12.2010 година го усвои новиот Закон за поштенски услуги. Законот е објавен во Службен весник на Р.М. бр.158 од 09.12.2010 а стапи на сила на 10.12.2010 година.

Службен Весник
158/2010