БОХ ПОСТ ДОО Скопје

Image
BOX POST
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
06.11.2023
Активен од
06.11.2023
Подрачје
Цела територија на Република Северна Македонија
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Друго
Поврзани услуги за пакети(пратки со откуп)
Достава лично на рака- за писма
Адреса-регистрирано седиште
ул.Благој Георгиевски - Буштур бр.1, Скопје
Адреса-седиште
ул.Хемтекс бр.1, Скопје
Мобилен
073 818 181
Е-пошта
Адреса за рекламации
ул.Благој Георгиевски - Буштур бр.1, Скопје и ул.Хемтекс бр.1, Скопје
Телефон за рекламации
073 808 080
073 818 181
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна