Брза пратка ДОО Скопје

Image
брза пратка
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
14.04.2015
Активен од
30.04.2010
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Кеј 13-ти Ноември бр.12-ГТЦ/локал 42 Скопје Центар
Адреса-седиште
ул.Кеј 13-ти Ноември бр.12-ГТЦ/локал 42 Скопје Центар
Телефон
+389 75 333 068
Е-пошта
Веб
http://www.brzapratka.com
Адреса за рекламации
ул.Благоја Стефковски бр.34 Скопје
Телефон за рекламации
080022200
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна