Брза пратка ДООЕЛ Скопје

Image
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
14.04.2015
Активен од
30.04.2010
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
Булевар Јане Сандснски бр.63 Скопје 1000 Скопје
Адреса-седиште
Булевар Јане Сандснски бр.63 Скопје 1000 Скопје
Телефон
075 333 068
Е-пошта
Веб
http://www.brzapratka.com
Адреса за рекламации
Булевар Јане Сандснски бр.63 Скопје
Телефон за рекламации
080022200
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна