БРЗА ПРАТКА ПОСТ-М ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт импорт Тетово

Image
logo_post-m_tetovo[1].jpg
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.05.2016
Активен од
25.05.2016
Подрачје
Подрачје на општините Тетово и Гостивар
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Обични писма
Друго
Нотарски,извршителски,судски,писма од управна постапка
Адреса-регистрирано седиште
ул.Борис Кидрич бр.110-А/спортска сала Тетово
Адреса-седиште
ул.Борис Кидрич бр.110-А/спортска сала Тетово
Телефон
044 353 544
Е-пошта
Адреса за рекламации
ул.Борис Кидрич бр.110-А/спортска сала Тетово
Телефон за рекламации
078 224 005
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна