Еко Пошта ДООЕЛ Скопје

Image
Еко Пошта
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.04.2018
Активен од
15.03.2018
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Злате Михајловски бр.10/0-3,1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Владимир Полезановски бр.24/1-1 Скопје
Телефон
078 399 644
Е-пошта
ekoposhta@gmail.com
Телефон за рекламации
078 399 644
Активна лиценца
Активна