Еко Пошта ДОOЕЛ Скопје

Image
Еко Пошта
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
23.12.2021
Активен од
15.03.2018
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Друго
Препорачани писма, експресни писма, курирски писма, лична достава на писма- (нотарски, извршителски, судски),Препорачани пакети,експресни пакети, курирски пакети и други поврзани услуги за пакети-пратки со откупнина
Адреса-регистрирано седиште
ул.Дрезденска бр.15/2 лок.14 Скопје
Адреса-седиште
ул.Дрезденска бр.15/2 лок.14 Скопје
Телефон
078 399 644
076 302 590
Мобилен
078 399 644
Е-пошта
Веб
www.ekoposta.mk
Адреса за рекламации
ул.Дрезденска бр.15/2 лок.14 Скопје
Телефон за рекламации
076 302 590
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна