ЕКСТРА 03 ДООЕЛ Кавадарци

Image
logo03[1].png
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
28.02.2014
Активен од
28.02.2014
Подрачје
Релација Кавадарци-Скопје-Кавадарци
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
Сремски фронт 2 1430 Кавадарци
Адреса-седиште
ул.Охридска бр.1 ,1430 Кавадарци
Телефон
043 400 420
043 414 400/ 043 420 020
Е-пошта
Веб
www.ekstrabus.com
Активна лиценца
Активна