ЕУРО-ЕНЕРГИ ДОО Тетово - Подружница ЕУРО КАРГО Тетово

Image
Euro kargo Logo 2023
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
17.11.2023
Активен од
01.12.2020
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Обични писма
Друго
Достава лично на рака-за писма-во внатрешен поштенски сообраќај
Поврзани услуги за пакети (пратки со откуп)- во внатрешен и во меѓународен поштенски сообраќај
Адреса-регистрирано седиште
ул.181 бр.26 Тетово
Адреса-седиште
ул.Клуково бр.1
Телефон
070 680 880
Мобилен
078 456 456
078 465 465
Веб
eurokargo.mk
Адреса за рекламации
ул.Клуково бр.1, Тетово
Телефон за рекламации
078 456 456
078 465 465
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна