ГЛОБАЛ МЕССАГЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Image
1060357-Royalty-Free-Vector-Clip-Art-Illustration-Of-A-Black-And-White-Dove-Logo[1].jpg
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
25.01.2013
Активен од
25.01.2013
Подрачје
Подрачје на град Скопје
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Услуги
Препорачани услуги
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
ул.Скупи 6 бр.22 1000 Скопје
Адреса-седиште
ул.Скупи 6 бр.22 1000 Скопје
Мобилен
075 410 080
Е-пошта
Адреса за рекламации
ул.Скупи 6 бр.22, Скопје
Телефон за рекламации
075 410 080
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна