ИН ТИМЕ МК БПС ДОО Скопје

Image
ИН ТИМЕ МК БПС ДОО Скопје
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
28.07.2014
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
поштенски пратки (до 2кг)
поштенски пратки (над 2кг)
пакети (до 10кг)
пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
нас.Илинден ул.36 бр.2 1041 Скопје
Адреса-седиште
нас.Илинден ул.36 бр.2 1041 Скопје
Телефон
02 3113222
02 3117664
Е-пошта
info@intime.mk
Веб
http://www.ups.com
Адреса за рекламации
нас.Илинден ул.36 бр.2 1041 Скопје
Телефон за рекламации
02 3132222
02 3117664
Е-пошта за рекламации
info@intime.mk
Активна лиценца
Активна