ИН ТИМЕ МК БПС ДОО Скопје

Image
ИН ТИМЕ МК БПС ДОО Скопје
Активна
Тип на дозвола
Општо овластување
Последна дозвола издадена на
28.07.2014
Активен од
12.12.2008
Подрачје
Внатрешен и меѓународен сообраќај
Пратки
Поштенски пратки писма (до 2кг)
Поштенски пратки писма (над 2кг)
Поштенски пратки пакети (до 10кг)
Поштенски пратки пакети (над 10кг)
Услуги
Препорачани услуги
Пратки со означена вредност
Курирски услуги
Експресни услуги
Адреса-регистрирано седиште
нас.Илинден ул.36 бр.2 1041 Скопје
Адреса-седиште
нас.Илинден ул.36 бр.2 1041 Скопје
Телефон
02 3113222
02 3117664
Е-пошта
Веб
www.intime.mk
Адреса за рекламации
нас.Илинден ул.36 бр.2 1041 Скопје
Телефон за рекламации
02 3132222
02 3117664
Е-пошта за рекламации
Активна лиценца
Активна